Διαμορφώστε μαζί μας το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας για το Δήμο μας!

Στην “Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών” επιθυμούμε την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην διαμόρφωση του προγράμματος, για τα επόμενα 5 χρόνια.

Το σύνολο των εκατοντάδων προτάσεων, αλλά και προβλημάτων, που θα συλλεχθούν μέσω της πλατφόρμας που έχουμε δημιουργήσει, θα φιλτραριστούν ανά δρόμο και γειτονιά και με βάση αυτά θα καταρτιστεί το πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας του Δήμου.

Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε!

Είστε έτοιμοι να μοιραστείτε;