Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Δελφών – Καθαρή ψηφοθηρία

Στο δημοτικό συμβούλιο της 31ης Ιανουαρίου η δημοτική αρχή έφερε προς ψήφιση τον νέο ΟΕΥ, κατά την γνώμη μας με μεγάλη χρονική καθυστέρηση μιας και ήδη βρίσκεται στο «τιμόνι» του Δήμου μας για 2 1/2 έτη, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να ζητήσει τροποποιήσεις στον πρώτο χρόνο της θητείας της. Προφανώς όμως έρχεται αρχές του 2022 προκειμένου να υπηρετήσει άλλους σκοπούς και όχι για να απαντήσει στις ουσιαστικές ανάγκες του δήμου και των δημοτών του. Δυστυχώς ο χρόνος που είχαμε προκειμένου να μελετήσουμε τον νέο ΟΕΥ των διακοσίων (200) σελίδων ήταν ελάχιστος, μόλις τρία εικοσιτετράωρα, χρόνος ανεπαρκής για ένα τόσο σημαντικό θέμα.

Το πρώτο σημαντικό θέμα που παρατηρούμε με την εισαγωγή του νέου ΟΕΥ είναι ότι προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό 302.280 ευρώ (σελίδα 196 της εισηγήσεως) και το ερώτημα που τίθεται είναι από πού θα βρεθούν τα χρήματα προκειμένου να καλυφθεί το ανωτέρω ποσό, δεδομένου των οικονομικών δυσκολιών που βιώνει ο δήμος μας. Ήδη ο προϋπολογισμός έχει κατά την γνώμη μας επιβαρυνθεί σημαντικά μιας και στην τριετία 2020-2022 οι δαπάνες του κωδικού 61 – αμοιβές
αιρετών και τρίτων – έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη δημοτική θητεία (από 1.000.000 ευρώ σε 2.100.000 ευρώ περίπου).

Επιπλέον, οι διευθύνσεις και τα τμήματα αυξάνονται από τριάντα ένα (31), σύμφωνα με τον προηγούμενο ΟΕΥ σε σαράντα τρία (43). Η αύξηση αυτή δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση, όταν το υπάρχων μόνιμο προσωπικό δεν ξεπερνά τα διακόσια (200) άτομα, με τάση να μειώνεται διαρκώς. Έτσι, για παράδειγμα, διαπιστώνουμε ότι υπό την άμεση εποπτεία του δημάρχου βρίσκονται οκτώ (8) τμήματα και ένα (1) αυτοτελές γραφείο. Δηλαδή εάν λάβουμε υπόψη μας τον νόμο 3584/2007, θα χρειαστούν κοντά στους εβδομήντα διοικητικούς υπαλλήλους (70) προκειμένου να στελεχωθούν τα τμήματα αυτά!

Δεδομένου λοιπόν της έλλειψης ικανού αριθμού υπαλλήλων, τα τμήματα αυτά θα είναι υποστελεχωμένα και θα αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες για τις οποίες συστάθηκαν.

Από την άλλη πλευρά, δεν αντιλαμβανόμαστε τον λόγο σύστασης αυτοτελούς γραφείου δημοτικών ενοτήτων. Κάλλιστα οι όποιες ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από τον Γενικό Γραμματέα.

Περαιτέρω, συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο είναι απαραίτητο, αλλά λόγου έλλειψης και εμπειρίας κατάλληλων υπαλλήλων για να το στελεχώσουν, λογικά θα εξυπηρετηθεί από εξωτερικό συνεργάτη και συνεπώς θα απαιτηθούν επιπλέον δαπάνες για να καλυφθεί η ανάγκη αυτή (κρυφό κόστος).

Αναφορικά με την πρόβλεψη σύστασης τμήματος υπηρεσιών και δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, στην νέα Διεύθυνση Υποδομών, δημιουργείται το εύλογο ερώτημα της συνέχισης ή μη της λειτουργίας
της ΔΕΥΑ. Θα προκληθεί επίσης ανησυχία στις τάξεις των εργαζομένων της, λόγου του κλίματος αβεβαιότητας που θα επικρατήσει, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για ενδυνάμωση της ΔΕΥΑ, μιας επιτυχημένης δημοτικής επιχείρησης στην συνείδηση των πολιτών.

Όσο αφορά την υπερδιεύθυνση «Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού», η οποία έχει υπό την εποπτεία της τέσσερα (4) τμήματα με εκατοντάδες αρμοδιότητες, είναι απορίας άξιο πως θα λειτουργήσει τέτοιου είδους διεύθυνση. Προφανώς θα αντιμετωπίσει θέματα συντονισμού από την σύστασή της κιόλας, ενώ υποβαθμίζεται αισθητά ο Τουρισμός και ο Πολιτισμός που είναι τα δυνατά σημεία του δήμου μας και που εκεί οφείλουμε να στρέψουμε την προσοχή μας στα χρόνια που έρχονται.

Συμπεράσματα. Ο νέος ΟΕΥ θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία και χρήσιμο εργαλείο για έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό Δήμο Δελφών, με οργάνωση και δομή που να ανταποκρίνεται στην άρτια λειτουργία του και να υπηρετεί τις ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας. Στην ουσία προσπαθούν να δώσουν απάντηση στην αναποτελεσματικότητα της διοίκησής τους επί δυόμιση έτη, όσο αφορά την καθημερινότητα του δημότη (καθαριότητα, φωτισμός, ανταπόκριση στα αιτήματα των δημοτικών υπηρεσιών), ίσως αυτό που τον απασχολεί περισσότερο την σημερινή εποχή. Το «σπάσιμο» της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σε δύο διευθύνσεις δεν αποτελεί απάντηση στο πρόβλημα, μάλλον το επιτείνει.

Τελικά, ο νέος ΟΕΥ: Α) Ασχολείται στην ουσία με ένα και μόνο θέμα, την υπόσχεση προνομίων σε μερίδα υπαλλήλων, προφανώς ενόψει εκλογών. Β) Αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με την λογική ενός δήμου άνω των 150.000 χιλιάδων κατοίκων, ο οποίος όμως έχει άλλες οικονομικές δυνατότητες, άλλη οργάνωση και προφανώς πολλαπλάσια μέσα και εξοπλισμό. Γ) Θα δημιουργήσει υπηρεσιακές δυσλειτουργίες καθώς και μη εμπέδωση του πνεύματος της ιεραρχίας που πρέπει να διέπει τον οργανισμό.

Εμείς διαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε.

Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών