Προϋπολογισμός 2021 του Δήμου Δελφών: Αναποτελεσματικός, αδύναμος, άτολμος και χαμηλών προσδοκιών

Εισήγηση Προϋπολογισμού του έτους 2021

Ο Προϋπολογισμός (π/υ) του έτους 2021 μπορεί να χαρακτηριστεί με μια και μόνο φράση «αναποτελεσματικός, αδύναμος, άτολμος και χαμηλών προσδοκιών», με πολλά ερωτηματικά και αβεβαιότητες για το σκέλος των Εσόδων αλλά και των Δαπανών.

Πού στηρίζεται η άποψή μας:

1) Παρατηρούμε συρρίκνωση του συνολικού μεγέθους του π/υ στα 25.712.007 ευρώ, έναντι 40.719.496 ευρώ το 2020 και ως ποσοστιαία μεταβολή μείωση κατά 37%. Εάν δε αναλογιστούμε από την πορεία υλοποίησης των π/υ των παρελθόντων ετών ότι περίπου μόνο το 50% των εγγεγραμμένων κονδυλίων εντέλλονται, καθώς και ότι οι όποιες αναμορφώσεις στην πορεία του τρέχοντος έτους δεν αναμένεται να καλύψουν την αρνητική απόκλιση, τότε είναι εύκολο να καταλάβουμε ποιο είναι το διακύβευμα του φετινού π/υ.

2) Παρατηρούμε την εγγραφή στον ΚΑΕ 13 -Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις- ποσού 867.092 ευρώ, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι ελάχιστο και μαρτυρά την αδυναμία της δημοτικής αρχής στο να διεκδικήσει και να εντάξει έργα ουσίας τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος.

3) Παρατηρούμε την εγγραφή σημαντικών ποσών που ανέρχονται στα 3.249.515 ευρώ ΚΑΕ 32 -Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη- , δηλαδή ποσοστό 12,60 % επί του συνολικού μεγέθους του π/υ, που στην ουσία χαρακτηρίζονται ως επισφάλειες και έχουν να κάνουν κυρίως με ποσά ανείσπρακτα, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.ά. και που σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο να εισπραχθούν, λόγω της αναστολής διοικητικών μέτρων είσπραξης αλλά και της συρρίκνωσης της τοπικής οικονομίας.

4) Παρατηρούμε στα έσοδα την εγγραφή ποσών από τέλη, που σε κάθε περίπτωση είναι αμφίβολο ότι θα εισπραχτούν στο μεγάλο μέρος τους, μιας και η οικονομική κατάσταση στο εμπόριο αλλά και των νοικοκυριών είναι δεινή και σίγουρα θα επηρεάσει την πορεία υλοποίησης του π/υ του δήμου (τέλη ακαθαρίστων και παρεπιδημούνταν, μισθωμάτων, έσοδα εμποροπανηγύρεων, ανταποδοτικά καθαριότητας και φωτισμού κ.ά.).

5) Παρατηρούμε από την άλλη πλευρά αναιτιολόγητη αύξηση δαπανών, εν μέσω σημαντικής οικονομικής κρίσης, στις αμοιβές αιρετών και τρίτων ΚΑΕ 61 με ποσό 2.131.598 ευρώ, ποσό αρκετά μεγάλο εάν αναλογιστεί κανείς ότι το αντίστοιχο ποσό του έτους 2020 ήταν 1.610.517 ευρώ και του 2019, 1.035.328 ευρώ, δηλαδή αύξηση 105% σε μόλις δυο χρόνια. Παράλληλα, διαπιστώνουμε σειρά δαπανών, κυρίως με την μέθοδο των μικρο-αναθέσεων που επιβαρύνουν κατά πολύ τον π/υ.

6) Παρατηρούμε τέσσερις εγγραφές στον ΚΑΕ των εξόδων 00-825 που αφορούν τους αρνητικούς λογαριασμούς για έργα στα Καστέλλια και στη Γραβιά της Καποδιστριακής περιόδου, συνολικού ύψους 519.000 ευρώ. Εδώ δημιουργείται το εύλογα ερώτημα του πώς θα καλυφτεί το ποσό αυτό προκειμένου να επιστραφεί στην ΚΤΥΠ ΑΕ (πρώην ΟΣΚ) μιας και η ανάδοχος εταιρεία είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν μπορεί να επιστρέψει τα χρήματα.

7) Παρατηρούμε ότι παρά το γεγονός της μείωσης του κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων λόγω της εναπόθεσης τους στην θέση «Βαρτός» Δ.Ε. Άμφισσας και όχι πλέον στον ΧΑΔΑ Λαμίας, πουθενά δεν γίνεται αναφορά και αντίστοιχη εγγραφή ως ΚΑΕ για μείωση στην τιμολόγηση των ανταποδοτικών υπηρεσιών αυτού του είδους. Παράλληλα, αναμένουμε από τη δημοτική αρχή τη σύνταξη νέας μελέτης για να αποτυπωθεί με σαφήνεια η κοστολόγηση των υπηρεσιών καθαριότητας.

8) Παρατηρούμε τέλος την έλλειψη ικανού κονδυλίου ως Αποθεματικό, μόνο 20.406 ευρώ ΚΑΕ 9 στα έξοδα, που σε κάθε περίπτωση μας δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για τη δυνατότητα διαχείρισης των απρόβλεπτων και δυσοίωνων οικονομικών παραμέτρων της φετινής χρονιάς.

9) Τέλος, παρατηρούμε την εγγραφή ποσού 254.700 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6737, για τη συμμετοχή στο «Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στην Φωκίδα», κάτι το οποίο μας ικανοποιεί μιας και ως προηγούμενη δημοτική αρχή οραματιστήκαμε και υλοποιήσαμε την σύστασή του, ως ένα εργαλείο άκρως απαραίτητο για τη σωστή οργάνωση και προβολή των παραπάνω δραστηριοτήτων στην περιοχή μας. Σε κάθε όμως περίπτωση, το κονδύλι αυτό είναι δύσκολο να απορροφηθεί λόγω των καταστάσεων της πανδημίας και ως εκ τούτου είναι βέβαιο ότι θα αναμορφωθεί κατά τη διάρκεια του έτους.

Συνεπώς, είναι φανερό ότι μόνο με γενναία κρατική χρηματοδότηση μπορεί να επιτευχθούν κάποιοι από τους φετινούς στόχους του π/υ, ενώ σε κάθε περίπτωση η έλλειψη ρευστότητας και χρηματικών διαθεσίμων θα δημιουργήσουν σημαντικές καθυστερήσεις στην πληρωμή των όποιων υποχρεώσεων, ενώ θα μειώσουν σημαντικά τα περιθώρια υποστηρικτικών κοινωνικών παρεμβάσεων προκειμένου να στηριχθούν οι αδύναμες ομάδες του τοπικού μας πληθυσμού.

Σε κάθε περίπτωση, η μόνη διέξοδος για την ομαλή εκτέλεση του π/υ του 2021 είναι ένα μίγμα διεκδικητικής οικονομικής πολιτικής, με στόχο κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια και από την άλλη πλευρά τον περιορισμό των περιττών και άνευ ουσίας δαπανών που έχουν εγγραφεί στον π/υ.

Η δημοτική αρχή είναι φανερό από την παραπάνω ανάλυση, ότι δεν μπορεί αλλά και δεν θέλει να προχωρήσει σ’ αυτόν τον δρόμο.

Εμείς ως εκ τούτου καταψηφίζουμε τον π/υ του έτους 2021.

Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών
Συμβούλιο της 26ης Ιανουαρίου 2021