Τα Οικονομικά μεγέθη σε ραγδαία επιδείνωση – Ανάγκη λήψης μέτρων – Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου 2020

Στο τέλος Ιανουαρίου, ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Προϋπολογισμός του έτους 2021. Καταθέτοντας εκεί την αναλυτική εισήγησή μας για την ενδεδειγμένη οικονομική πολιτική που οφείλεται να ακολουθηθεί από την δημοτική αρχή, καταδείξαμε τις παρεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού προκειμένου ο Δήμος μας να πορευτεί με ασφάλεια στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε. https://ananeotikidelfon.gr/2312

Αρχές Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα στην Οικονομική Επιτροπή της 10ης Φεβρουαρίου, παρουσιάστηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία τα αποτελέσματα του τετάρτου (δ) Τριμήνου για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του έτους 2020 (ΑΔΑ ΨΔ1ΘΩ9Θ-35Κ). Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στο σκέλος των Εσόδων βεβαιώθηκε το 43,77% και εισπράχθηκε το 34,28% των προϋπολογισθέντων, ενώ στο σκέλος των Δαπανών εντάλθηκε και πληρώθηκε το 36,24% των προϋπολογισθέντων. Με απλά λόγια υλοποιήθηκε το 1/3 περίπου επί του συνόλου του προϋπολογισμού. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλό και σίγουρα το χαμηλότερο στην ιστορική πορεία του Καλλικρατικού Δήμου Δελφών. Συνεπώς, δεν μπορεί να αισθάνεται κανένας αισιόδοξος για τα οικονομικά δεδομένα και τις προοπτικές του Δήμου μας. Το αντίθετο θα λέγαμε.

Είναι φανερό λοιπόν ότι εάν τα αποτελέσματα του έτους 2021 είναι τα ίδια με αυτά του έτους 2020, πράγμα το οποίο είναι πολύ πιθανό, ο Δήμος Δελφών τίθεται σε οικονομικό κίνδυνο. Πιστεύουμε ότι η δημοτική αρχή πρέπει να αναθεωρήσει άμεσα πολλές από τις απόψεις της προκειμένου να βελτιωθούν τα οικονομικά μεγέθη.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η αναιτιολόγητη αύξηση δαπανών σε κρίσιμους κωδικούς των εξόδων, όπως καταδείξαμε στο δημοτικό συμβούλιο, σε συνδυασμό με την φανερή αδυναμία είσπραξης των εσόδων, μας οδηγεί σε μια αδιέξοδη και αρκετά ριψοκίνδυνη οικονομική πολιτική. Εάν δε αναλογιστούμε και τη ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών του κεντρικού κράτους ως αποτέλεσμα της πανδημίας και ως εκ τούτου την μη διαφαινόμενη δυνατότητα του να στηρίξει οικονομικά τους ΟΤΑ, αντιλαμβανόμαστε όλοι το μέγεθος του προβλήματος.

Καλούμε λοιπόν την δημοτική αρχή να μην μείνει εγκλωβισμένη σε μια οικονομική θεώρηση των πραγμάτων που θα παράξει σε σύντομο χρονικό διάστημα οικονομικά αδιέξοδα και ελλείμματα. Οφείλει να ενεργήσει άμεσα με κατάλληλες διαθρωτικές και διορθωτικές κινήσεις, σαν αυτές που προτείναμε στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό, προς όφελος του Δήμου μας και των δημοτών του.

Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών