Συνάντηση με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φωκίδας

Στις 3 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στα γραφεία του Επιμελητηρίου Φωκίδας στην Άμφισσα, με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κο Βασίλη Αυγερινό, παρουσία του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξης μας Άρη Αγγελόπουλου.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα οικονομικά θέματα καθώς και οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτυχθούν, που άπτονται της στήριξης των επιχειρήσεων του Δήμου μας καθώς και της προστασίας των θέσεων εργασίας σ’ αυτές. Δεδομένου ότι η διάρκεια της πανδημίας Covid-19 προβλέπεται να συνεχιστεί για άγνωστο ακόμη χρονικό ορίζοντα, σίγουρα όμως θα μας επηρεάσει αρνητικά και το επόμενο έτος 2021, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη οικονομικής προστασίας και θωράκισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κατά βάση έχουν έδρα την περιοχή μας και κυρίως του Τουριστικού κλάδου. Ο κος Αυγερινός μας ενημέρωσε για τις δράσεις που πρόκειται να αναπτύξει το Επιμελητήριο ως ο επίσημος Θεσμικός Φορέας για την Επιχειρηματικότητα, ενώ με την σειρά μας του επισημάναμε τα θέματα που χρήζουν άμεσης προτεραιότητας για την στήριξη του επαγγελματικού κόσμου της περιοχής.

Λουκάς Αναγνωστόπουλος
Επικεφαλής Ανανεωτικής Δύναμης Δήμου Δελφών