Νέα Κυκλοφοριακή Μελέτη Άμφισσας – Διαβούλευση;

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Αφού διαβάσαμε την νέα κυκλοφοριακή μελέτη Άμφισσας και τα συνοδευτικά της έγγραφα, όπως μας διατέθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, επισημαίνουμε:

  1. Όλη η μελέτη (και στα δύο της εναλλακτικά σενάρια) έχει έναν και μοναδικό στόχο: Να καταργήσει την πεζοδρόμηση της οδού Γιαγτζή. Γύρω από αυτήν την κεντρική πολιτική επιλογή, προσπαθεί ο μελετητής να σχεδιάσει ένα σύστημα κυκλοφορίας.
  2. Για τον λόγο αυτόν, η μελέτη ουδόλως ασχολείται με το σύνολο της πόλης, όπως αναληθώς είχε διαβεβαιώσει ο κ. δήμαρχος το Δημοτικό Συμβούλιο (σε ερώτημα για ποιον λόγο διατέθηκε ένα τόσο μεγάλο ποσό, δηλαδή 24.800 ευρώ έναντι 3.700 ευρώ της αντίστοιχης μελέτης περιόδου 2016-2018). Αντιθέτως ασχολείται και παρεμβαίνει αποκλειστικά και μόνο στο κέντρο της πόλης, την ίδια ακριβώς περιοχή που είχε καλύψει η κυκλοφοριακή παρέμβαση κατά την προηγούμενη δημοτική θητεία.
  3. Από την μελέτη αυτήν απουσιάζει παντελώς το εφαρμοστικό της κομμάτι, δηλαδή η μελέτη σήμανσης (μια εργασία απολύτως απαραίτητη, διότι αυτήν εγκρίνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και δημοσιεύεται αυτούσια ως πινακίδα στο Φ.Ε.Κ. κυκλοφοριακών ρυθμίσεων). Το γεγονός αυτό μας προξενεί περαιτέρω εντύπωση και απορίες σχετικά με το τι ζητήθηκε από τον μελετητή.
  4. Ο μελετητής και στα δύο του εναλλακτικά σενάρια προβλέπει, ως προαπαιτούμενα του κυκλοφοριακού συστήματος που προτείνει, ορισμένες παρεμβάσεις υποδομών, όπως τη διεύρυνση των πεζοδρομίων σε αρκετούς δρόμους (προκειμένου να λειτουργούν ως διπλής κατεύθυνσης κ.λπ.). Την ίδια ώρα πραγματοποιεί μια σειρά γενικών διαπιστώσεων (που ισχύουν σε κάθε πόλη), όπως λ.χ. ότι πρέπει να ανευρεθούν νέες θέσεις στάθμευσης, να λειτουργήσει χώρος στάθμευσης για τα βαρέα οχήματα, να δημιουργηθούν νέοι κόμβοι, να δοθεί έμφαση στην πεζή κυκλοφορία κ.λπ. Αυτές όμως οι γενικές παραινέσεις (που άλλωστε μπορεί να τις αντιληφθεί και οποιοσδήποτε πολίτης χωρίς την βοήθεια ειδικού μελετητή), δεν συνοδεύονται από καμία συγκεκριμένη εφαρμοστέα λύση και παραμένουν σε επίπεδο ευχολογίου για το απώτερο μέλλον.
  5. Προκύπτει σήμερα ξεκάθαρα ότι η τακτική του κ. Ταγκαλή να ακυρώσει έργα  δημοπρατημένα και έτοιμα προς υλοποίηση (όπως ο χώρος στάθμευσης βαρέων οχημάτων Άμφισσας), καθώς και η αδυναμία ή αδιαφορία του να προτείνει και να δημιουργήσει νέους χώρους στάθμευσης εντός του αστικού ιστού, μας οδηγούν σε μονοπάτια όχι μόνο στασιμότητας, αλλά και οπισθοδρόμησης. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η δημοτική αρχή στην ουσία αυτοπαγιδεύτηκε στην προεκλογική της στρατηγική που ήταν καθαρά δημαγωγική και ως εκ τούτου είχε μόνο ψηφοθηρικά οφέλη.
  6. Εν ολίγοις η υπό διαβούλευση μελέτη τυγχάνει μια εργασία, που δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε καν ως βάση συζήτησης, καθώς ο αποκλειστικός σκοπός για τον οποίον ανατέθηκε, είναι η κατάργηση του εμπορικού πεζοδρόμου Γιαγτζή (όπως εύκολα θα αντιληφθεί όποιος μπει στον κόπο να διαβάσει τις λίγες σελίδες της Τεχνικής Έκθεσης που έχουν ουσία, από σελ. 179 έως σελ. 195). Αυτή είναι η οφθαλμοφανής πολιτική στόχευση, αυτό υπηρετεί η συγκεκριμένη μελέτη, ενώ τα υπόλοιπα που αναφέρει, είναι συνοδευτικά και σχετιζόμενα με τον προφανέστατο σκοπό της μελέτης, που είναι για εμάς απολύτως απαράδεκτος.
  7. Συνεπώς δεν έχει νόημα να μπούμε σε περιπτωσιολογία (του τύπου: γιατί η οδός Κομνά Τράκα να πηγαίνει προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω…) και δεν θα παγιδευτούμε σε μια τέτοια λογική, που παραβλέπει το βασικό πολιτικό μας συμπέρασμα (και όλων των ειλικρινά ενδιαφερομένων συμπολιτών μας, όπως είμαστε βέβαιοι), το οποίο είναι αυτό με την τεράστια σημασία για το μέλλον της πόλης και του Δήμου.
  8. Κατά την γνώμη μας, η όλη διαδικασία αποτελεί μια τεράστια σπατάλη χρόνου, ανθρώπινου δυναμικού, πολιτικής ενέργειας και πόρων. Αυτό που κυρίως χρειαζόταν μέσα στην προηγηθείσα χαμένη διετία, ήταν μια οργανωμένη επιχείρηση προστασίας, ανάδειξης και αρχιτεκτονικής αναβάθμισης των πεζοδρόμων, σημειακών βελτιώσεων του συστήματος κυκλοφορίας με ελάχιστο κόστος και συγκεκριμένων λύσεων σε επίπεδο υποδομών.

Άμφισσα, 8 Ιουνίου 2021

Για την δημοτική παράταξη
 «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»

Αναγνωστόπουλος Λουκάς, επικεφαλής
Αγγελόπουλος Άρης, δημοτικός σύμβουλος Δ.Ε. Άμφισσας
Κυριακίδης Αλέξανδρος, δημοτικός σύμβουλος Δ.Ε. Άμφισσας
Παναγιωτόπουλος Θανάσης, δημοτικός σύμβουλος Δ.Ε. Άμφισσας