Κρυσταλλία Κώνστα: «Αίτημα ενημέρωσης σχετικά με τον χώρο στάθμευσης δυτικά των Δελφών»

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και μέλη
του Συμβουλίου Κοινότητας Δελφών

Δελφοί, 27.9.2021

Θέμα: «Αίτημα ενημέρωσης σχετικά με τον χώρο στάθμευσης δυτικά των Δελφών»

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον χώρο στάθμευσης δυτικά της πόλης των Δελφών, ως σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Δελφών σας καλώ όπως αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλία προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνάντηση στους Δελφούς παρουσία του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου, προκειμένου να γίνει ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν την ολοκλήρωση του τόσο σημαντικού έργου για την πόλη μας και να μας εξηγήσουν πως θα διασφαλιστεί το ποσό των 3.5 εκ ευρώ που έχει ήδη ενταχθεί σε αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Κώνστα Κρυσταλλία
Δημοτική Σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Δελφών