Για τις νέες γεωτρήσεις βωξίτη και την επέκταση των σχεδίων πόλης Δελφών και Κίρρας

Στο δημοτικό συμβούλιο που έλαβε χώρα την 12η Οκτώβρη στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος Άμφισσας, η παράταξή μας τοποθετήθηκε ως παρακάτω για τα εξής σημαντικά θέματα:

α) Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «ερευνητικών γεωτρήσεων βωξίτη και οδών πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του όρους Γκιώνα εντός του Δημοσίου Μεταλλείου HANSA και των Ο.Π. 255,256,257,292 και 318 των Δήμων Δελφών και Δωρίδας».

Ένα άκρως σημαντικό και σοβαρό θέμα με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στην διατήρηση θέσεων εργασίας, αντιμετωπίζεται για άλλη μια φορά από την σημερινή δημοτική αρχή με ανευθυνότητα και υποκρισία. Ενώ εδώ και καιρό (από Μάιο του 2021) είναι γνωστή η πρόθεση της μεταλλευτικής εταιρείας να ζητήσει αδειοδότηση για ερευνητικές γεωτρήσεις σε περιοχές με υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (όπως Λαζόρεμα, Λάκα Καρβούνι, Πλατυβούνα, Μπότσικας κ.ά), παρατηρούμε ότι όλες οι ενέργειες γίνονται εσπευσμένα και χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους καθώς και την σημερινή δημοτική αρχή.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Δήμου με ευθύνη του δημάρχου, θα έπρεπε να είχε ήδη συγκληθεί, να είχε αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με τα εμπλεκόμενα μέρη (κοινότητες, φορείς , μεταλλευτική εταιρεία) και στο τέλος να είχε γνωμοδοτήσει σχετικά, ουδέποτε συνεδρίασε για το σημαντικό αυτό θέμα. Φτάσαμε δε στο σημείο να συνεδριάζει η ΕΠΖ την περασμένη Παρασκευή 8 Οκτωβρίου χωρίς να είναι εν γνώση μας η θέση της δημοτικής αρχής μέσω σχετικής εισήγησης, πράγμα το οποίο καταγγείλαμε.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη μας την αρνητική θέση των Κοινοτήτων Καλοσκοπής (Δ.Ε.Γραβιάς), Στρώμης και Πανουργιά (Δ.Ε.Καλλιέων) καθώς και του ψηφίσματος το οποίο εξεδόθη στο Μαυρολιθάρι στις 3 Οκτώβρη από τοπικούς φορείς και το οποίο αυτούσιο περιλαμβάνεται στην απόφαση της ΕΠΖ, δεν  συναινέσαμε στο να διαταραχθεί το φυσικό περιβάλλον στις εν λόγω περιοχές.

Πιστεύουμε ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί και πρέπει να συνεχισθεί στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αφού εξασφαλιστεί η κοινωνική συναίνεση και συνοχή.

Η Δημοτική Σύμβουλος της Δ.Ε Γραβιάς  Μαίρη Ανδρεοπούλου, διαφώνησε με την οποιαδήποτε νέα διάνοιξη δρόμων και ειδικότερα προς τις περιοχές με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως είναι προς την  βάση της Κορυφής Πυραμίδα και γενικότερα προς τις περιοχές της αλπικής ζώνης ενώ συντάχθηκε απολύτως με την απόφαση  του τοπικού συμβουλίου της Κοινότητος Καλοσκοπής.

Στην δευτερολογία του ο επικεφαλής Λουκάς Αναγνωστόπουλος επισήμανε την επιτακτική  ανάγκη να υπάρξει πρωτοβουλία του Δήμου μας προκειμένου σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να εκπονηθεί σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής που επηρεάζεται από την μεταλλευτική δραστηριότητα το οποίο να απαντά στην επόμενη μέρα της εξάντλησης των φυσικών αποθεμάτων βωξίτη και που σε κάθε περίπτωση δεν θα αργήσει να έρθει.

β) Αντικατάσταση μελετητή πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και πράξης εφαρμογής σχεδίων πόλης Δελφών και Κίρρας.

Επισημάναμε το γεγονός της σημαντικής καθυστέρησης της διαδικασίας και ζητήσαμε από την διοίκηση του δήμου σε συνεργασία με τον νέο μελετητή να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς την διαδικασία και σε κάθε περίπτωση να ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο για το χρονοδιάγραμμα των επικείμενων ενεργειών.

Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών