Οι θέσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Νοεμβρίου 2021

Ισολογισμός – Απολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2017

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης υπερψήφισαν την έκθεση του ορκωτού λογιστή. Η αύξηση της ζημίας σε σχέση με το 2016, -1.934.253 ευρώ έναντι -142.526 ευρώ, οφείλεται:

α) στην οφειλή προς την ΕΥΔΑΠ Παγίων για προμήθεια αδιύλιστου ύδατος της περιόδου Οκτώβριος 2014 έως και Απρίλιος 2017 και κατόπιν της τελεσίδικης απόφασης των δικαστηρίων. Ο Δήμος Δελφών διεκδικούσε την απαλλαγή χρέωσης του νερού ως ανταποδοτικό όφελος λόγω του ότι οι ποσότητες νερού σχεδόν στο σύνολό τους πηγάζουν από την περιοχή μας. Το ύψος της ζημίας ανήλθε στο 1.069.000 ευρώ.

β) Στην ίδρυση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ Δ. Δελφών) τον Σεπτέμβριο του 2017 και την μεταφορά του δικαιώματος των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης στην νεοσυσταθείσα επιχείρηση. Το συνολικό ποσό  ανέρχεται στις 500.000 ευρώ.

γ) Το υπόλοιπο ποσό αφορά το διοικητικό κόστος πρόσληψης έκτακτου προσωπικού καθώς και την καταβολή μισθολογικών διαφορών στο μόνιμο προσωπικό από διάφορες αιτίες.

Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου Τριμήνου 2021

Βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων που τέθηκαν υπόψη μας, διαπιστώσαμε  ότι οι εγγραφές των κονδυλίων που έχουν προϋπολογισθεί αποκλίνουν κατά πολύ από τα ποσά που τελικώς βεβαιούνται τόσο στους κωδικούς των Εσόδων όσο και στους αντίστοιχους των Εξόδων. Προβλέπουμε ότι ο Προϋπολογισμός του 2021 θα κλείσει με απορροφητικότητα της τάξης του 35-40% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, ποσοστό καθόλου ικανοποιητικό, με ότι αυτό συνεπάγεται στην υλοποίηση έργων και στην παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες εκ μέρους του Δήμου μας.  Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης καταψήφισαν τα αποτελέσματα.

Έγκριση μέτρων εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Άμφισσας

Καταψηφίσαμε τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην παρέμβασή του ο Δ.Σ. Άρης Αγγελόπουλος τόνισε ότι η διοικούσα παράταξη δεν έλαβε υπόψη της, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις μας στο σύνολό τους, όπως αυτές τις καταθέσαμε τόσο κατά το χρονικό διάστημα που διήρκησε η διαβούλευση όσο και στην συζήτηση αλλά και στην επακόλουθη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Θεωρούμε ότι η εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα προσθέσει περισσότερα προβλήματα στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, ενώ δεν απαντά σε μείζονα θέματα όπως είναι η εξεύρεση νέων χώρων στάθμευσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Άλλες παρεμβάσεις

Ο Δ.Σ. Θανάσης Τσονάκας έθιξε το θέμα της μη απόδοσης προς λειτουργία της παιδικής χαράς της Κοινότητας Γαλαξειδίου, ενώ η Δ.Σ. Κρυσταλλία Κώνστα ρώτησε για τις προθέσεις της δημοτικής αρχής όσο αφορά την επαναλειτουργία της δημοτικής φιλαρμονικής της Κοινότητας Δελφών.

Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών